Hemsidan använder cookies för att tillhandahålla tjänster och i enlighet med informationen i sekretesspolicyn. Du kan specificera villkoren för lagring eller tillgång till cookies i din webbläsare.
×
  » Katalog » Dataskydd, integritets-och cookies-policy
Change Country
Store Logo
Ditt konto
Logga in
 
Glömt lösenord
Kategorier
Böcker
Mjuk pärmHård pärmKartongböcker - mjuk pärmKartongböcker - hård pärmBroschyrerWire-OKanttryckBokboxar
Hjälp med projekt
Omslagets mallgeneratorGenerator för streckkod ISBN
Kundvagn
...är tom
Kontakt
Information
Fast delivery to your door

Dataskydd, integritets-och cookies-policy

HEADING_TITLE

I. Allmän information

1. Administratören av hemsideanvändarnas personliga data hos printgroup.pl och booksfactory.se är PRINT GROUP AB, ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, NIP: 8522520116. Hädanefter kallad Print Group.

2. Sekretesspolicy och cookies gällande hanterande av personliga data av försäljaren Print Group och användandet av cookies är en del av en onlinebutik.

3. Onlinebutiken samlar kunders information och beteende på följande sätt:

a. Information som frivilligt lämnas i formulären.

b. Genom att spara cookies i terminalenheter.

c. Genom att samla webbserverloggar.


II. Information i blanketter

1. Print Group Sp. z o.o. samlar information som har frivilligt lämnats av kunden.

2. Print Group Sp. z o.o. sparar automatiskt information om anslutningsparametrarna (tidsstämpel, IP adress).

3. Informationen som lämnas i blanketterna ges ej vidare till en tredje part såvida kunden inte godkänner detta, om inte annat anges nedan.

4. De uppgifter som lämnas i formuläret bearbetas för det syfte som härrör funktionen av en specifik blankett, t.ex. för att behandla registreringen (kontouppbyggnad) eller orderprocessen (betalning, försändelse, klagomål).


III. Information om cookies

1. Onlinebutiken använder cookies.

2. Cookies är IT data, dvs textfiler som sparas i kundens slutenhet och är avsedda för användning i webbutiken. Cookies innehåller vanligtvis websidans namn som dem ursprungligen kom från, hur länge de har förvarats på kundens apparat och ett unikt nummer.

3. Enheten som placerar cookies på kundens slutenhet och får tillgång till dem är operatören av Online Store Print Group Sp. z o.o.

4. Cookies är använda med följande anledningar:

a. Skapa statistik som hjälper förstå hur websidans butikskunder använder websidan. Detta tillåter förbättring av struktur och innehåll.

b. behålla klientens session (efter inloggning), tack vare vilken kunden inte behöver ange inloggning och lösenord på varje undersida i nätbutiken.

5. Som del av onlinebutiken används två typer av cookies: ”session” samt ”persistent”. Sessions cookies är tillfälliga filer som har lagrats på kundens apparat tills utloggning, lämnande av websidan eller avstängning av webbläsaren sker. Persistent cookies är lagrade på kundens apparat för den tid som anges i cookiefilparametrarna eller tidpunkten för deras borttagning av kunden.

6. Programvara för webbläsning (webbläsare) brukar vanligtvis lagra cookies på kundens slutenhet. Kunden kan ändra inställningarna i det här området. Webbläsaren tillåter dig att radera cookies. Det är även möjligt att blockera cookies. Detaljerad information på det här ämnet finns under hjälp eller i webbläsarens dokumentering.

7. Begränsningar av användningen av cookies kan påverka några av de funktionaliteter som finns tillgängliga på webbplatserna på nätbutiken.

8. Cookie-filer som placeras på kundens slutenhet kan också användas av annonsörer och samarbetspartners som samarbetar med nätbutiken.

9. Kunden kan inte samtycka till hantering av cookies utan att godkänna det som visas på webbplatsen (detta kan leda till felaktig användning av webbplatsen).


IV. Server inloggning

1. Information om något kundbeteende är föremål för loggning i serverlagret. Den informationen är endast använd för att administrera onlinebutiken och för att erbjuda det bästa servicen för gästservern.

2. De surfande resurserna identifieras av URL-adresser. Dessutom kan prenumerationen vara föremål för:

a. Ankomtid för beställningen eller förfrågan,

b. Tid för att skicka ett svar,

c. Namnet på klientens plats – identifiering genomförd av http protokollet,

d. Information om misstag som kan förekomma under transaktionen av http,

e. URL adress som har tidigare besökts av klienten (referens länk) - i det fall då övergången till webbsidans webbsidor gjordes av länken,

f. Information om klientens browser,

g. Information om IP adressen.

3. Ovanstående data är inte associerad med specifika personer som surfar på webbsidan – the är anonyma inom lagens ramar.

4. Ovanstående data används endast för serveradministrationsändamål.


V. Tillhandahållning av data

1. Datan är endast möjliggjord för tredje parter inom lagliga gränser.

2. Säljaren kan komma att behöva uppge onlinebutikens insamlade information till auktoriserade behöriga på grundval av lagliga ansökningar inom ramen för begäran.

3. Utan personligt medgivande kommer personliga data inte att delas med andra datamottagare, medan undantag företag som tillhandahålla kurirtjänster på uppdrag av Print Group. Print Group förses dessa företag med adressinformation som behövs för att kunna leverera paket.


VI. Säkerhet för personuppgifter

1. Print Group onlinebutik tar hand om säkerheten för kundernas personliga uppgifter, det är därför kontakten mellan klienten och servern är krypterad, var det än behövs.

2. Personuppgifter har vidarebefordrats medvetet och frivilligt och kommer endast att behandlas för de syften som beskrivs i punkterna II.4, III.4 och IV.4 i detta dokument.

3. Utan ditt uttryckliga samtycke kommer dina personuppgifter inte att delas med andra datamottagare, med undantag företag som utför kurirtjänster på uppdrag av Print Group. Print Group ger sådana företag adressuppgifter som behövs för leverans av paketet.


VII. Ändra, korrigera, radera och behandla personuppgifter.

1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän regel om dataskydd) ger Print Group kunderna fri tillgång till personuppgifter, deras förändringar, glömma, korrigera och radera.

2. Tillgång, ändring, korrigering av personuppgifter kan göras när som helst via kundkontot efter föregående registrering och inloggning eller kontakta kundserviceavdelningen vid funktionaliteter som inte är tillgängliga via kundkontot.

3. På kundens konto, efter att ha registrerat och loggat in, är det möjligt att dra tillbaka alla godkännanden (dvs nyhetsbrev) till datahantering, ej cookies (se punkt 8).

4. All information om tillgång, ändring, korrigering och radering av dina personuppgifter får du genom att kontakta vår kundtjänst - telefon +48 91 886 22 60 eller via e-post: iod@printgroup.pl.

5. Print Group använder inte automatisk bearbetning av personuppgifter, som profilerar för att anpassa erbjudandet till kundens personliga preferenser.

6. Kunden har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

7. Beskrivning av hur du återkallar samtycke till behandling av cookie-filer finns i dokumentationen för den webbläsare som används. Om kunden inte vill använda cookies kan han ändra lämpliga webbläsarinställningar. Vi reserverar oss för att inaktivera cookies som behövs för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av kundpreferenser som kan göra det svårt och i extrema fall kan förhindra användning av en onlinebutik.

8. Samtycke till behandling av personuppgifter har alltid den tid för vilken de är tillämpliga. Om denna tidsfrist inte anges, gäller de tills samtycket återkallas, och efter en sådan avbokning, för tidsbegränsningen av uppgifterna från den registeransvarige, om inte bearbetningen sker på grundval av andra lagbestämmelser än uttryckt samtycke (t.ex. köp / försäljningsavtal).

Fortsätt